Құпия сақтау үшін күрескен NYPD-нің тарифтерінен жалтаруға қатысты мәліметтер

Деректер кедейшілік деңгейі жоғары Қара және Латинкс аудандарында жоғары орындау деңгейі бар екенін көрсетеді.