Жануарларды жинаудың артындағы күрделі, қайғылы психология

Неліктен жүздеген үй жануарларын үйіне кіргізетін немесе тықсыратын адамдар туралы үнемі жаңалықтар бар? Кейде бұл жануарларға деген қатыгездік, бірақ оны белгілі бір психикалық ауруға жатқызуға болады.